Notícies

Noves instalacions a Sant Esteve Sesrovires

Em possat en funcionament unes noves instalaciòns amb 600 m2 de superficie, per fer tascas de magatzem i centre logistic a la zona industrial de Sant Esteve Sesrovires

Amb aquestes instalacions  volem oferir nous servéis que vindrán a complimentar els servéis de transport i missatgería que ja venim oferint .

Possem  a dispossició dels nostres clients, servéis com magatzematge, base logística, centre de distribució de mercaderías, etc.

 

 

 

Top
1 2 Pàgina2 of 2